ἴσασι

ἴσασι
ἴσᾱσι , οἶδα
see
perf ind act 3rd pl
ἴσᾱσι , οἶδα
see
pres ind act 3rd pl (doric)
ἴσᾱσι , οἶδα
see
pres ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • οίδα — (ΑΜ οἶδα, Α αιολ. τ. ὄϊδα) 1. γνωρίζω, ξέρω (α. «ὅς ᾔδη τά τ ἐόντα τά τ ἐσσόμενα πρό τ ἐόντα», Ομ. Ιλ. β. «ἴστω ὑπὸ τοῡ ἀδελφοῡ ἀποθανών», Ηρόδ.) 2. φρ. α) «ἕv οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» ένα πράγμα γνωρίζω, ότι τίποτε δεν γνωρίζω β) «οὐκ οἴδασι τί… …   Dictionary of Greek

  • Глагол в праиндоевропейском языке — Глагол  часть речи праиндоевропейского языка. Глагол в праиндоевропейском языке обладал категориями лица, числа, времени, залога и наклонения[1]. Реконструкция праиндоевропейской глагольной системы  самая трудная область… …   Википедия

  • OCULOS atque aures — ex pretiosa materia effictos, eosque certis ritibus consecratos ac Diis dedicatos et sic in horum Templis asservatos ab Aegyptiis, narrat Clemens Alexandrinus l. 5. Strom. quibus tacite ait signisicatum, Deum omnia videre atque audive. Certe… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • τιτθεύω — Α [τίτθη] 1. είμαι τροφός 2. (μτβ.) α) θηλάζω β) (κατ* επέκτ.) ανατρέφω («οἳ ἴσασι δήπου τίς οὖσά ποθ ἡ μήτηρ ἐτίτθευσεν αὐτόν», Δημοσθ.) γ) μτφ. (για την πατρίδα) παρέχω σε κάποιον τα μέσα για να ζήσει και να αναδειχθεί («καὶ τήν γε τὸν...… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”